Vše pro Vaši stavbu


UNIXIN GRIP PROFI

UNIXIN GRIP PROFI

Popis: UNIXIN GRIP - GRANULÁT  25kg

Unikátní novinka na spotřebitelském trhu.

Více se dozvíte v přiloženém technickém listě

(24 STANDARDNÍCH BAREV.pdf).pdf (770624)

TL Grip.pdf (181294)

Tento produkt je jen granulát. Pro kompletní systém chodníku v prášku ve variantě PROFI přiobjednejte pojivo UNIXIN PU4223 v poměru 1kg pojiva na 5kg granulátu.


UNIXIN GRIP PROFI Bezpečný gumový povrch PU 4223CS je dvousložkový systém složený z gumového granulátu a pružného, vlhkostí vytvrzujícího pojiva pro profesionální výrobu a pokládku povrchů. Plocha pokrytá Bezpečným gumovým povrchem je vhodná pro interiér i exteriér.

PROFI provedení je vhodné pro pokládku na veřejných prostranstvích, nebo místech se zvýšeným pohybem osob. Takovýto povrch doporučujeme nechat položit odborně proškolenou firmou.Gumový granulát je probarvený přímo z výroby a vykazuje tak výborné hodnoty otěruodolnosti. Na tento povrch lze následně poskytnout garanci životnosti materiálu, záruka na pokládku poskytuje firma, která pokládku provede.
UNIXIN GRIP PROFI dokáže položit i zručný řemeslník či domácí kutil. Pokud by jste váhali, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme!


Cena granulátu + pojiva -od 780,-/m2

Možnosti použití:

Pomocí systému UNIXIN GRIP PROFI lze vytvořit pružné pochozí povrchy v exteriérech i interiérech, které zvyšují bezpečnost při případném pádu osob, jsou propustné pro vodu, nenamrzají a mají dekorativní efekt. UNIXIN GRIP Bezpečný gumový povrch nalézá uplatnění např. na schodech veřejných budov, nebo před nimi, jako ochranný prvek na rampách, na terasách či balkonech, kolem bazénů a pískovišť, jako veřejné chodníčky nebo chodníčky ve školách a školkách, na necertifikovaných dětských hracích plochách bez použití hracích prvků a na plochách určených pro rekreační sporty apod.


Podle způsobu použití lze systém UNIXIN GRIP aplikovat buď tak, že pevně přilne k podkladu (na hladký či nesoudržný beton doporučujeme použití primeru UNIXIN PRIMER PU3922), a nebo vrstva může být položena volně (jako podkladní separátor může sloužit například voskovaný nebo silikonový papír, který se po vytvrzení odstraní). Pomocí široké palety barev lze vytvářet různobarevné efekty (pomocí šablon také obrazce).Výhody povrchu:

 • barevně stálý
 • snadno opravitelný
 • při pádu měkký
 • neklouže a nenamrzá
 • snadno čistitelný
 • zdravotně nezávadný
 • snadno viditelné cizí předměty
 • rychle vytvrzující
 • vodě propustný
 • odolný vůči běžný chemikáliím


Doplňkovými částmi systému jsou:


 • Unixin Primer PU 3922 aktivátor podkladu pro exponované pokládky a pokládky na nesoudržný či hladký povrch (asfalt)
 • Unixin PU Akcelerátor pro urychlení vytvrzování, vhodné pro zkrácení doby potřebné k vytvrzení chodníku
 • Unixin UV nátěr PU4668 pro zvýšení barevné stálosti a odolnosti proti slunečnímu záření a povrchové mechanické odolnosti (doporučeno zejména pro šedou a modrou barvu)

Z jednoho pytle granulátu položíte 4-6m², přesná plocha odvisí od Vaší přesnosti při dosahování doporučené tloušťky 7mm a nerovností povrchu.Návod k použití:

 • Podkladní materiál musí být soudržný, suchý, bez prachu, nečistot a mastnoty.
 • Jako podkladní materiál zpravidla slouží beton, asfalt, zhutněný kámen či kov.
 • Smíchat gumový granulát s pojivem. (Povrchová vlhkost granulátu je nežádoucí, působí jako urychlovač a napěňující činidlo.)
 • K mísení je doporučeno použít vysoko-torzní rotační míchadlo (např. pro míchání cementových směsí), doba mísení alespoň 2-3minuty tak, aby bylo zajištěno ovrstvení veškerého granulátu pojivem. Homogenizace záměsi je velmi důležitá, jinak může po pokládce dojít k „odstávání“ gumového povrchu.
 • Takto připravená záměs je určena k pokládce na připravený povrch, k upravení použít lopatu, zednickou lžíci či nerezové hladítko.
 • Pojiva na bázi MDI polyuretanů vykazují mírné barevné změny působením UV záření – tyto neovlivňují mechanické vlastnosti pojiva a nejsou důvodem pro reklamaci.
 • K čištění pracovních pomůcek bezprostředně po práci je doporučeno použít vodu se saponátem a následné mechanické dočištění.

Finální povrch je velmi odolný vůči opotřebení, tlumí rázy a je porézní. Váš chodník v prášku již ztratil podobu prášku jednou provždy.


V některých případech je nutné použít primer pro přípravu podkladu (např. kolem obrubníků, případně na kovové schodnice, hladké či nesoudržné povrchy). Doporučený primer je UNIXIN PRIMER PU3922. Jednosložkový, rozpouštědlový primer aplikovatelný válečkem. Doporučená spotřeba: 1L / 5-8 m², dle savosti podkladu. Vlastní pokládka je po vysušení primeru (na dotek).

Pro optimální vytvrzení chodníku z prášku doporučujeme zakrýt položený povrch neprodyšnou černou plachtou, minimálně po dobu jednoho dne od pokládky. Plachta zabrání pronikání UV záření a také ochrání pokladený povrch proti případnému dešti a rose.


Technické specifikace a přesně naměřené hodnoty Vám rádi sdělíme na požádání.

Pro využití v systému UNIXIN GRIP PROFI - chodník v prášku s plnoprobarveným granulátem zakupte kombinaci tohoto granulátu s pojivem ve hmotnostním poměru 1:6 (pojivo:granulát). Z jednoho pytle granulátu (25kg) pokryjete cca 6m² plochy.