Vše pro Vaši stavbu


Výměna oken- Nová zelená úsporám Light

Výměna oken- Nová zelená úsporám Light

Zaměření a cenová nabídka zdarma,

Program Nová zelená úsporám Light je určen pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Mezinárodního fondu. Žadatelem na příspěvek na výměnu oken může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na nějž je dotace požadována. Žadatel musí mít zároveň v domě trvalý pobyt počínající před 12.9.2022.

Podmínkou je, že žadatel a všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Nebo žadatel v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. Není však nutné, aby tento příspěvek pobíral po celou dobu.

Dotaci na okna z dotačního programu Nová zelená úsporám Light nelze poskytnout na objekty, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické společnosti spolku či fondu.

Celková výše dotace je 150 000 Kč. Výše dotace na výměnu 1 ks okna je 12 000 Kč a na výměnu 1 ks vchodových dveří 18 000 Kč.